Piotr Mrozek

- Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start


Zmiany w świadczeniach

Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Piotr Mrozek

Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500,. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów

Leszek Cabaj

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokumentów. Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r. Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stroni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

Sektor publiczny w praktyce

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zas

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum specjalisty

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,- nawiązuje do wydanej w dniu 22 maja 2017 r. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w zakresi

Wydawnictwo: C.H. Beck

Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Piotr Mrozek

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Piotr Mrozek

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń rodzinnych (stan prawny na wrzesień 2017 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących od 1.1.2018

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Piotr Mrozek

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.Nowości wprowadzone do Programu 500, dotyczą:Osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci. Osoby wykazujące się jako samotnie wychowujące dziecko muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podsta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundusz alimentacyjny + CD

Fundusz alimentacyjny + CD

Leszek Cabaj

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach: ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. – zmiana dotyczy kwestii związanej z definicją utraty i uzyskania dochodu (co jest istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu); ustawa z 10.7.2015 r. o z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Leszek Cabaj

Książka ma na celu przybliżenie bardzo trudnej i niejednokrotnie niejasnej materii związanej z realizacją ustawowych obowiązków ciążących na organie właściwym wierzyciela oraz dłużnika. Materia związana ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz z kwestiami dotyczącymi podejmowania czynności względem dłużnika alimentacyjnego jest bardzo skomplikowana i wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck