Piotr Piskozub

- Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej COVID-19


JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej COVID-19

Piotr Piskozub

W tej trudnej sytuacji jaka ma obecnie miejsce w naszym kraju w wyniku epidemii covid-19, szczególnie znaczenia mają rozwiązania i procedury w jakie wyposażone są służby publiczne. Ośrodki pomocy społecznej należą do tej grupy podmiotów, gdzie wiele osób szuka pomocy i wsparcia. Dlatego ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania prawne, które mają przyspieszyć i uprościć działania. W związku z niemożnością przewidzenia jak długo potrwa epidemia, rozwiązania te mogą funkc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 124.11 zł 129

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS

Vademecum specjalisty

Celem publikacji „Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej" jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem DPS. Przede wszystkim publikacja skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w placówce. Wiele miejsca poświęcono relacji DPS z innymi podmiotami a zwłaszcza z urzędem gminy czy oś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 128.61 zł 149