Piotr Przybysz

- Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Przybysz


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Przybysz

Piotr Przybysz

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach. Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji:- rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,- mediacji - umożliwiającej zawarcie k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz

Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Uwzględniono także bogat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska