Piotr Sitniewski

- Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi Wzory pism


Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi Wzory pism

Piotr Sitniewski

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autora oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa sądów administracyjnych. W trzecim wydaniu zwrócono szczególną uwagę na najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych, jakie zapadły od

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 80.24 zł 99

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Sitniewski

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Piotr Sitniewski

W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Piotr Sitniewski

Autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym po

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom