Piotr Sitniewski

- Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


zasada-jawnosci-beck-ksiazka.jpg

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Sitniewski

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 140.79 zł 159

ustawa-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego-komentarz-beck.jpg

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Piotr Sitniewski

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na wzrost znaczenia tzw. „re-use”. Dlatego wydawnictwo C.H.Beck wraz z wybitnym ekspertem z zakresu dostępu do informacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 199

Ustawainformacjipublicznej.jpg

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Piotr Sitniewski

W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać de

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawainformacjipublicznej.jpg

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Piotr Sitniewski

Autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom