Piotr Wiatrowski

- Podstawy prawa dla ekonomistów


Podstawy prawa dla ekonomistów

Podstawy prawa dla ekonomistów

Paweł Dąbek

W książce z podstaw prawa dla ekonomistów w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik książki Podstawy prawa dla ekonomistów zdobędzie o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

KAZUSY Z PRAWA DLA EKONOMISTÓW

KAZUSY Z PRAWA DLA EKONOMISTÓW

Piotr Wiatrowski

Kazusy adresowane są głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifi kacji prawnej i wykładni przepisów prawa. Prezentowany zbiór kazusów z prawa dla ekonomistów opracowany został przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawarto w nim kazusy z zakresu prawa konstytucyjnego,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kazusy z prawa dla ekonomistów

Kazusy z prawa dla ekonomistów

Piotr Wiatrowski

Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifikacji prawnej i wykładni przepisów prawa.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska