Piotrowski Jerzy

- Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych


podstawy-toksykologii-kompendium-872644i.jpg

Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych

Piotrowski Jerzy K.

To doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: molekularnej, środowiska i toksykologii klinicznej. Omówiono: - toksykokinetykę, toksykometrię, mechanizmy zatruć - toksykologię substancji chemicznych - toksykologię pestycydów, leków, kosme

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 63.44 zł 79

podstawy-toksykologii-762956i.jpg

Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych

Piotrowski Jerzy K.

Książka ta to doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Jest to jedyny na rynku książki medycznej podręcznik, który zakresem materiału i głębią ujęcia przedmiotu ściśle odpowiada wymaganiom stawianym studentom. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: toksykologii molekula

Wydawnictwo: WNT

podstawy-teoretyczne-technologii-762953i.jpg

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

Szarawara Józef

Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych bilansów masowych i cieplnych procesów przebiegających w reaktorach chemicznych, - anal

Wydawnictwo: WNT