Podatki 2018

- Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku


Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku

Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku

Podatki 2018

Publikacja o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa - 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 - 5. VAT - 6. Akcyza - 7. Rachunkowość - 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny - 9. Adm

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 0.00 zł 0