Podatkowe Komentarze Becka

- Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016


podatekdochodowyprawnychkomentarz2016.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016

Podatkowe Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zostało o najnowsze orzecznictwo powstałe na tle stosowania przepisów podatkowych oraz zawiera liczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ordynacja-podatkowa-komentarz-dzwonkowski-2018.jpg

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie Komentarza do rdynacji podatkowej zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne). Ordynacja podatkowa Komentarz Becka stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

komentarz+ustawa+rachunkowosci+helin+komentarz.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

Fuzje-przejecia-ksiazka-beck-helin.jpg

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Anna Bernaziuk

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe, a także podatkowe wspomnianych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

vat-komentarz-michalikk.jpg

VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik

VAT Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zakresu opo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 379

ordynacja-podatkowa-komentarz-dzwonkowski-2018.jpg

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,zrozumieć z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 298.74 zł 349

controlling-naleznosi-w-przedsiebiorstwie.jpg

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotyczącą controllingu należności z obszernym omówieniem metod analizy, zarządzania i prognozowania nal

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 219.12 zł 249

Ustawarachunek2015Komentarz.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, które pojawiły

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

cit-komentarz-2018-beck.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2018

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzeczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-konsolidacja-sprawozdan-finansowych.jpg

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, - koncentracja na istotnych aspektach przeprowadzania konsolidacji sprawozdań - kilkunastoletnie doświadczeniu aut

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck