Podatkowe Komentarze Becka

- Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

VAT Komentarz Michalik

VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, impor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych –

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.81 zł 349

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatkowe Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST określenie przedmiotu opodatko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.81 zł 349

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Anna Bernaziuk

W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotyczące wartości transakcji fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zaprezentowano także interpretacje podatkowe oraz zasadę określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in.: z ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,zrozumieć z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.81 zł 349

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotyczącą controllingu należności z obszernym omówieniem metod analizy, zarządzania i prognozowania nal

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 214.21 zł 249

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, - koncentracja na istotnych aspektach przeprowadzania konsolidacji sprawozdań - kilkunastoletnie doświadczeniu aut

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o rachunkowości 2019 Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości 2019 Komentarz Helin

Andre Helin

Piąte wydanie do ustawy o rachunkowości autorstwa Helin Andre uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 rok. Autor omawia w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Komentarz odwołuje się do zmian wprowadzonych do niniejszej ustawy od roku 2009 roku, szczegółowo omawiając ich wp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck