Podatkowe Teksty Ustaw Becka

- Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018


podatkowe-bilansowe-zamkniecie-roku-2018.jpg

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W 2018 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 181.49 zł 199

ksiazka-podatki-2019-beck.jpg

Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 99

ksiazka-podatki-2019-beck.jpg

Podatki 2019 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

podatkowe-bilansowe-zamkniecie-roku-2017.jpg

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne. W 2017 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku:- w dniu 26.1.2017 r. weszła w życi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 181.49 zł 199

podatki2015beck.jpg

Podatki 2015 Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 16 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 808). Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. Treść Artykułów, które uległy zmianie po opublikowaniu wydania Podatki 2015 - została pogrubiona (nie dotyczy załączników). W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

podatki-2012-beck2.jpg

Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2012, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

podatki-2012-beck2.jpg

Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2012, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

podatki-2013-beck.jpg

Podatki 2013 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 11.05.2013 rok. Książka zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2014 r. (ustawa o podatku od towarów i usług). Jest w nim wiele nowych rozporządzeń w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Do niniejszego wydania podatków 2013 zostały dodane następujące akty:- Rozporządzenie MF w sprawie wzoró

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki-2014-Becka.jpg

Podatki 2014 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła przemiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te złączone są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków zgrupowanych z pojazdami samochodowymi również z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych poprzez podatnika także na cele niezwiązane z prowadzoną przezeń działalnością gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck