Podatkowe Teksty Ustaw Becka

- Podatki 2020 Beck książka Stan prawny 15 lipca 2020 roku


Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck książka Stan prawny 15 lipca 2020 roku

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2020,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2020,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów i usług- ustawę o pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 Beck

Artur Hołda

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka uwzględnia liczne zmiany podatkowe na 2020 r. oraz zawiera omówienie zm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz.25). W książce karta zdrapka z dostępem do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.2.2020 r. (Dz.U. z2019 r. poz. 2550) 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i 1680), 1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 i 1751), 28.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294), 1.7.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1495 i 220

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka uwzględnia liczne zmiany podatkowe na 2020 r. oraz zawiera omówienie zm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Becka

Podatki 2020 Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 16 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 808). Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. Treść Artykułów, które uległy zmianie po opublikowaniu wydania Podatki 2015 - została pogrubiona (nie dotyczy załączników). W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Podatki 2015 jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: czerwiec 2017 r. Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 7.1.2016 rok. Zawiera zmiany wchodzące w życie do 30.06.2016 r. [z wyjątkiem ustawy nr 1 oraz 3, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm. z Dz.U. z 2015 r. poz. 2184) oraz ustawy nr 14, która wchodzi w życie 1.07.2016 r.]. W książce o podatkach na 2016 rok zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck Stan prawny 1 lipca 2016 roku

Podatki 2020 Beck Stan prawny 1 lipca 2020 roku

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Książka uwzględnia ważne zmiany dotyczące m.in.:- powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - z faktem, iż działanie niezgodnie z tym przepisem, może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla pewności obrotu gospodarczego, ale również dla realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych, w tym niewykazywania przez przedsiębiorców rzecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2015, opracowanie obejmujące teksty podatkowych aktów prawnych. W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe: - Ordynację podatkową 2015, - ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, - ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2015, - ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015, - ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, - ustawę o podatku od towarów i usług,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te złączone są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków powiązanych z pojazdami samochodowymi także z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych przez podatnika również na cele niezwiązane z prowadzoną przezeń aktywnością gospodarczą. Te zmiany wynikają z decyzji Rady UE, w której Rada pozwoliła Polsce na czasowe odstąpienie od zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck