Podręcznik prawo

- Prawo do informacji publicznej


Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej

Podręcznik prawo

Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych,zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego,przesłanek i kryteriów obejmowania ochroną tych kategorii inform

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 48.39 zł 59

Prawo administracyjne Zimmermann

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład admi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.19 zł 69

Prawo pracy Liszcz

Prawo pracy Liszcz

Teresa Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania pracowników tymczasowych. Atutem książki Prawo pracy są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza uwzgl

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.59 zł 75

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Podręcznik prawo

Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Szóste wydanie książki uwzględnia zmiany nowelizacji ustaw o samorządzie województwa,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Proces karny Skorupka

Proces karny Skorupka

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;- źródła i sys

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 72.59 zł 89

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 64.89 zł 79

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Prawo karne Z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 64.89 zł 79

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.59 zł 75

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Kazusy Podręcznik prawo

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wielolet

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 48.39 zł 59