Podręczniki Prawnicze

- Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze


beck.jpg

Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Konrad Zacharzewski

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą uczestników obrotu giełdowego. Wiele miejsca, głów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

prawo-cywilne-ogolne-radwanski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze K

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

prawo-instytucjonalne-unii-880211i.jpg

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Kenig Witkowska Maria Magdalena

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. PODRĘCZNIKI PRAW

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 46.73 zł 59

prawo-spadkowe-2016-beck-ksiazka.jpg

Prawo spadkowe Skowrońska Bocian

Elżbieta Skowrońska Bocian

Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. W książce Prawo spadkowe przedstawiono m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Uwzględniono w nim jednak problemy powstające w prakt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

ksiazka+prawo+rzeczowe+gniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Edward Gniewek

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

Publiczneprawogospodarcze2013.jpg

Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Zofia Snażyk

Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy działania administracji gospodarki,- prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,- rejest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

pakiet-zobowizania-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 93.49 zł 119

zobowiazania-czesc-ogolna-2017-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

postepowanie-karne-836739i.jpg

Postępowanie karne

Podręczniki Prawnicze

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną przede w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 54.99 zł 69