Podręczniki Prawnicze

- Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


pakiet-zobowizania-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 91.79 zł 119

prawo-cywilne-ogolne-radwanski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze K

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

prawo-instytucjonalne-unii-880211i.jpg

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Kenig Witkowska Maria Magdalena

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. PODRĘCZNIKI PRAW

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 46.73 zł 59

zobowiazania-czesc-ogolna-2017-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

postepowanie-karne-836739i.jpg

Postępowanie karne

Podręczniki Prawnicze

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną przede w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 54.99 zł 69

ksiazka-o-prawie-pracy-florek-autor.jpg

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

ksiazka-podrecznik-prawo-rodzinne-prawnicze.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz

W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

ksiazka+prawo+rzeczowe+gniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

Prawowyznaniowe2011.jpg

Prawo wyznaniowe Mezglewski

Artur Mezglewski

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku Prawo wyznaniowe przedstawiono aktualnie obowiązujące unormowania dotyczące sytuacji prawnej osób duchownych, finansowania kościołów, statusu jednostki w zakresie wolności sumienia i religii, a także administrowania danymi osobowymi. Uwzględniono również zagadnienia związane z przyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck