Podręczniki Prawnicze

- Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: - przedmioty stosunku cywilnoprawnego,- osoby fizyczne i osoby prawne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rzeczowe Gniewek

Prawo rzeczowe Gniewek

Edward Gniewek

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest nieodzownym elementem wykształcenia prawniczego. Ze szczególną uwagą należy zaś śledzić pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Zobowiązania część ogólna Olejniczak Radwański

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany w regulacji prawnej dotyczącej walutowości świad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona własności intelektualnej Michniewicz

Ochrona własności intelektualnej Michniewicz Podręczniki prawnicze

Podręczniki Prawnicze

Podręcznik prawniczy wyd. Beck ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej. Jest adresowane przede wszystkim do studentów szkół nieprawniczych, ale może zaciekawić również twórców, którzy bezpośrednio są zainteresowani ochroną swoich dzieł. Ponadto z pewnością każdy, kto korzysta z Internetu, powinien mieć podstawową wiedzę na temat zagrożeń, które może napotkać, gdyby chciał kopiować dane zamieszczone

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Leszek Wilk

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publikacja obejmuje kompleksowe przedstawienie problematyki materialnoprawnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego. Z zagadnień dotyczących problematyki materialnoprawnej przedstawiono m.in.: - zasady odpowiedzialnośc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń

Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze

Podręczniki Prawnicze

Seria o prawie podatkowym stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trakcie różnorodnych studiów podyplomowych, kursów dla doradców po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński podręcznik prawniczy do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Tadeusz Smyczyński

W książce o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustrojów majątkowych. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Ryszard Strzelczyk

Podręcznik prawniczy z prawa obrotu nieruchomości wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - pojęcia nieruchomości w prawie polskim, - aktu notarialnego jako szczególnej formy czynności prawnej, - umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, - ksiąg wieczystych i sposobów ich prowadzenia. Podręcznik przeznaczony jest dla studentó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych zasady, finansowanie, organizacja

Gertruda Uścińska

Unikatowa na rynku wydawniczym publikacja dotycząca prawa ubezpieczeń społecznych, która uwzględnia ostatnie regulacje dotyczące zasad poboru i ewidencji składek pobieranych na ubezpieczenia społeczne (e-składka) oraz elektronizacji akt pracowniczych (e-akta), wprowadzone w styczniu 2018 r. i styczniu 2019 r. Opracowanie będące kompendium wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, napisanym prostym i zrozumiałym językiem.W treści publikacji wykorzystano aktualną literaturę przedmiot

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik otrzymuje pracę pokrywającą cały, podstawowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 366.550ms