Podręczniki Prawnicze

- Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański


Publiczneprawogospodarcze2013.jpg

Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Zofia Snażyk

Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy działania administracji gospodarki,- prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,- rejest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

prawo-handlowe-podrecznik-beck.jpg

Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Katarzyna Bilewska

Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególności o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

ksiazka+prawo+rzeczowe+gniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Edward Gniewek

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

polskie-sadownictwo-administracyjne-871099i.jpg

Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu

Kmieciak Zbigniew

W podręczniku Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:- modeli sądowej kontroli administracji publicznej,- ewolucji i organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce,- zasad i trybów postępowania sądowoadministracyjnego,- weryfikacji orzeczeń sądów administracyjnych,- kosztów postępowania i prawa pomocy,- wykonania orzecze

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 52.79 zł 65

pakiet-zobowizania-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 118

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

prawo-cywilne-ogolne-radwanski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze K

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

postepowanie-karne-836739i.jpg

Postępowanie karne

Podręczniki Prawnicze

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną przede w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 54.99 zł 69

Postepowanie-administracyjne-Federczyk.jpg

Postępowanie administracyjne Federczyk

Michał Klimaszewski

Podręcznik z postępowania administracyjnego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Piąte wydanie podręcznika obejmuje stan prawny na 1.1.2018 r. W sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

Prawo-Rzymskie-instytucje.jpg

Prawo Rzymskie instytucje

Wołodkieiwcz Witold

Podręcznik z prawa rzymskiego obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia: znaczenie prawa rzymskiego w dziejach Europy, rzymskie definicje prawa, źródła prawa; prawo osobowe, prawo rodz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck