Poradnik Gazety Prawnej 2020

- Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3


Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020

W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.: nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT, sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika, zmiana sposobu uwierzytelniania podatników na portalu internetowym, termin wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych wyn

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Poradnik ryczałtowca

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny. Publikacja pomaga w podjęciu decyzji, czy ryczałt ewidencjo

Wydawnictwo: Infor

Cena: 33.16 zł 39.9

VAT 2019 Podatki część 2

VAT 2020 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera: ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

PKPIR 2019 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PKPIR 2020 Poradnik Gazety Prawnej 2020

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono na przykładach: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty), zamknięcie księgi. Pu

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 0.00 zł 0

Samochód w firmie

Podatki 2020 Samochód w firmie

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematyzowan

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2020 roku

Infor

Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług wzrośnie do 17 zł brutto za godzinę. Spowoduje to jednoczesny wzrost kwoty chronionej przez potrąceniami komorniczymi i administracyjnymi w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie ww. umów. Trzy lata po wejściu w życie obowiązku zapewnienia zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi co najmniej minimalnej stawki godzinowej nadal trwają kontrole PIP w tym zakresie. Na

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne 2020 online

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Kasy online wprowadzono od 1 maja 2019 r., przy czym wymiana kas starego typu na kasy online odbywa się stopniowo. Największa grupa podatników będzie zobowiązana wymienić kasy w 2020 r. Nowością będzie możliwość zainstalowania kasy na urządzeniu mobilnym. Ustawodawca zmienił również zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup. Od 2020 r. zmieniają się także dotychczasowe zasady wystawiania faktur do paragonów. Ich nieprzestrzeganie b

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

PIT-y i ulgi podatkowe 2019

PIT-y i ulgi podatkowe 2020

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2019 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatnikóworaz- korzystania z ulg podatkowych przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia rocznego (m.in. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi mieszkaniowej, z tytułu wpłat na IKZE ora

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Koszty 2019 po zmianach

Koszty 2020 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej 1/2020

Tomasz Krywan

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2020 r. podatników czekają istotne zmiany w tym zakresie. Najważniejsze z nich polegają na dodaniu: do obu usta

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Amortyzacja i środki trwałe w firmie

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego Infor

Izabela Motowilczuk

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania

Wydawnictwo: Infor