Poradnik Gazety Prawnej 2020

- PKPIR 2020 podatkowa księga przychodów i rozchodów rozliczenia wydatków, ulga na złe długi, prowadzenie i zamknięcie PKPiR


PKPIR 2019 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PKPIR 2020 podatkowa księga przychodów i rozchodów rozliczenia wydatków, ulga na złe długi, prowadzenie i zamknięcie PKPiR

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono na przykładach: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty), zamknięcie księgi. Pu

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020

W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.: nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT, sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika, zmiana sposobu uwierzytelniania podatników na portalu internetowym, termin wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych wyn

Wydawnictwo: Infor

Cena: 28.74 zł 29.9

VAT 2019 Podatki część 2

VAT 2020 Podatki część 2 Poradnik Gazety Prawnej 2020

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera: ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

JPK VAT 2019 Instrukcja wdrożenia

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Tomasz Krywan

1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Nowy plik JPK VAT składać się będzie z dwóch części, tj.: z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K, z części ewidencyjnej, która zastąpi obec

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 35.30 zł 39

Prawo pracy

Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 roku

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia. Miedzy innymi szeroko potraktowano problematykę rozliczania czasu pracy w odniesieniu do układu kalendarza w 2020 r. Publikacja zawiera nie tylko niezbędne wyliczenia wymiarów czasu pracy, ale również szczegółowe omówienie obowiązku rozliczenia świąt przypadających w sobotę, poparte praktycznymi przykładami. Obszernie został omówiony temat minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., którego wzrost

Wydawnictwo: Infor

Cena: 28.74 zł 29.9

Samochód w firmie

Podatki 2020 Samochód w firmie rozliczanie leasingu limity odliczanie VAT split payment 61 praktycznych przykładów

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematyzowan

Wydawnictwo: Infor

Cena: 28.74 zł 29.9

Dochody uzyskane za granicą 2019

Rozliczanie dochodów zagranicznych Poradnik Gazety Prawnej 2020

Mariusz Makowski

Wśród osób uzyskujących dochody za granicą a także wśród cudzoziemców pracujących w Polsce wiele kontrowersji wzbudza Konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Wprowadza ona gruntowne zmiany w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. W przypadku kilku umów zmiany takie już weszły w życie w 2019 r., kolejne umowy zmieniono od 1 stycznia 2020. Poradnik ma na celu przybliżyć Czytelnikom praktyczne skutki Konwencji

Wydawnictwo: Infor

Cena: 35.30 zł 39

Amortyzacja i środki trwałe w firmie

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego uwzględnia postanowienia KSR 11 i Stanowiska KSR

Izabela Motowilczuk

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania

Wydawnictwo: Infor

PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te, które już zostały opublikowane, ale zaczną obowiązywać w późniejszym terminie. Zmian jest – jak zwykle – niemało. Ujednolicone teksty

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 28.74 zł 29.9

PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2020

Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te, które już zostały opublikowane, ale zaczną obowiązywać w późniejszym terminie. Zmian jest – jak zwykle – niemało. Ujednolicone teksty

Wydawnictwo: Infor

Cena: 28.74 zł 29.9