Poradniki kadrowe

- Prawo pracy


Prawo pracy

Prawo pracy

Poradniki kadrowe

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględnia zasady dotyczące regulaminów wewnątrzzakładowych, monitoringu i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w związku z RODO, zatrudniania cudzoziemców oraz przepisy dotyczące delegowania p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 95.69 zł 119

Prawo pracy

Prawo pracy

Poradniki kadrowe

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 95.69 zł 119

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Magdalena Miąsek

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i związane z ob

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 41.79 zł 49

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Poradniki kadrowe

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 80.29 zł 99

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Maria Sobieska

W nowej dokumentacji pracowniczej w 2019 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR. W pierwszej części książki przedstawiono, w jakich podstawowych obszarach HR następuje przetwarzanie danych i w jakich momentach tych procesów twor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 67.09 zł 79

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę

Barbara Tomaszewska

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 118.79 zł 149