Postulski Kazimierz

- Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne związane z problematyką wykonania orzeczeń karnych, dotyczące w szczególności: - przywrócenia możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu uwzględniono wiele nowych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, głos oraz artykułów poświęconych wykonywaniu orzeczeń karnych, a także ustosunkowano się w sposób jednoznaczny do nowych zagadnień wywołujących różnice stanowisk odnośnie do rozumienia przepisów i instytucji prawa karnego wykonawczego. Publikacja jest przeznaczona głównie dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów sądowych, asystentów sędziów, pracowników Słu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.: - kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego,- wykonywania środków probacyjnych,- stosowania w postępowaniu wykonawczym i wykonywania środków zabezpieczających,- właściwości sądu. Now

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska