Prawo Sądowe

- Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych


Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej oraz skuteczności.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Proces udzielania zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Małgorzata Śledziewska

Komentarz do prawa zamówień publicznych adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych - osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych, dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi. Komentarz Proces udzielania zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Kamil Kazimierczak

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Stefan Jaworski

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym to publikacja, która omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Andrzej Zieliński

Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejnym 2. wydaniu publikacji uwzględniono najnowszą doktrynę, orzecznictwo oraz zmiany legislacyjne. W książce dotychczas obowiązujące przepisy zestawione został

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz praktyczny Opłaty sądowe wzór wniosku o wpis

Przemysław Biernacki

Komentarz, którego celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotów zobowiązanych do składania wniosków za pośrednictwem tego systemu. W książce Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz praktyczny Opłaty sądowe wzór wniosku o wpis omówiono wszystkie ostatnie zmiany do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Michał Błoński

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Rafał Reiwer

Niniejsze, 2. wydanie uwzględnia najnowsze nowelizacje wprowadzone m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309), który przewiduje szerokie zmiany w zakresie m.in. przygotowania sprawy do rozpoznania, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi, zwiększenie kompetencji Sądu Najwyższego, który może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi, jeżeli wymaga tego dob

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znaczenie w praktyce adwokacko-ra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck