Prawo w praktyce

- Dokumentacja czasu pracy wyjaśnienia obliczenia przykłady i gotowe wzory dokumentów


Dokumentacja czasu pracy

Dokumentacja czasu pracy wyjaśnienia obliczenia przykłady i gotowe wzory dokumentów

Łukasz Prasołek

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ponadto od 2015 r. pojawiło się wiele nowych stanowisk MRPIPS dotyczących czasu pracy. Wszystkie te zmiany będą uwzgl

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku

Leszek Kępa

Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy") i w związku z tym zobowiązane są zabezpieczać te dane. Swoim zakresem obejmuje stosowanie zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych. Celem materiału jest pokazanie najważnie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Prawo w praktyce

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: umów stosowanych w zatrudnieniu urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.49 zł 59

Split Payment 2019

Obowiązkowy split payment

Janina Fornalik

Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska może zastosować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w okresie do końca lutego 2022 r. w stosunku do 152 grup towarowych i usługowych szczegółowo wskazanych w decyzji (ostatecznie w załączniku nr 15 do VATU znalazło się 150 grup towarów i usług). Dodatkowo wprowadzono limit kwotowy stosowania obowiązku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych - przestępstwa menedżerskie

Tomasz Pietrzyk

W książce o odpowiedzialności karnej menadżera omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą prezentację zagadnień prawnokarnych z właściwymi instytucjami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, które znajdują zastosowanie przy ocenie odpowiedzialności karnej menedżerów spółek handlowych. W książce odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych szczegó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zmiany w podatkach i księgowości 2019

Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Artur Hołda

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,wybrane zmiany w zakresie PFRON, kadr oraz ZUS (wyszczególniono jedynie te z nich, które są ważne dla księgowych).W książce omawiamy m.in. następujące zagadnienia:Zmiany w podatkach docho

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami

Anna Główka

Poruszane zagadnienia dotyczą: kwalifikacji do źródła przychodów, szczególnych przypadków przychodów i kosztów ich uzyskania, amortyzacji i leasingu, uczestnictwa w spółkach niebędących osobami prawnymi, dokumentacji cen transferowych i odnoszących się do nich przepisów, rozliczania strat podatkowych, zwolnień przedmiotowych, szczególnych reżimów opodatkowania oraz opodatkowania u źródła. Autorzy koncentrują się na przypadkach sprawiających trudności interpretacyjne (

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

Agnieszka Grzelak

Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i pra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Instrukcje księgowe i podatkowe 2019

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Hołda zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej

Hołda Artur

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie prawa bilansowego, kadr, płac, PFRON. Uwzględniająca najnowsze zmiany publikacja Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 przedstawia: 66 za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Lista płac w praktyce 2019

Lista płac w praktyce Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania 2019

Mariusz Pigulski

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami. Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck