Prokopowicz Piotr

- Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników


Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników

Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji selekcji i ocenie pracowników

Prokopowicz Piotr

Każdy proces rekrutacji, selekcji i oceny pracowników powinien się opierać na rzetelnych i trafnych narzędziach pomiarowych, pozwalających na dotarcie do tych cech osobowych, które mają znaczenie dla organizacji. Kompetencyjne testy sytuacyjne narzędzie pomiarowe z powodzeniem stosowane w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników opierają się na serii dylematów, zaprojektowanych tak, aby skutecznie mierzyć jakość sądów osoby badanej w sytuacjach związanych z określonym stanow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach 33 zasady skutecznego naboru pracowników

Prokopowicz Piotr

W książce przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny. Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak: - psychologia rekrutacji i selekcji, - analiza pracy a modelowanie kompetencji, - efektywność pracy i jej pomiar, - testy psychometryczne, - badanie zachowania w selekcji kandydatów, - zbieranie i kombinacja danych. Menedżerowie i specjaliści HR znajdą w te

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Pełna partycypacja w zarządzaniu Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata

Pełna partycypacja w zarządzaniu Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata

Prokopowicz Piotr

Innowacyjność w gospodarce to nie tylko nowe technologie, to również nowe paradygmaty zarządzania. O ile te pierwsze są dostępne głównie dla firm dużych i majętnych, o tyle po te drugie może sięgnąć każda firma, niezależnie od branży i wielkości. Taki nowy, skuteczny paradygmat oferuje właśnie niniejsza książka.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska