Przemysław Biernacki

- Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty


Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Przemysław Biernacki

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz praktyczny Opłaty sądowe wzór wniosku o wpis

Przemysław Biernacki

Komentarz omawia zagadnienia związane z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotów zobowiązanych do składania wniosków za pośrednictwem tego systemu.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck