Przemysław Ciszek

- Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE

Przemysław Ciszek

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ale przede wszystkim o zalegalizowanie pobytu pracownika, co w praktyce oznacza konieczność jednoczesnego dokonywania wielu czynności oraz uczestniczenia w różnych postępowaniach, a tym samym potrzebę koordynacji tych działań. W książce omówiono krok po kroku wszystkie etapy prawid

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK