Przemysław Kledzik

- Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym


Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Przemysław Kledzik

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej. Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej mierze skoncentrowana jest na art. 156 § 1 i 2 kpa. Jednak dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji bądź jej brak w praktyce stosowania

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom