Przygońska Ewa

- PRACA Z DZIECKIEM WYMAGAJĄCYM CZĘŚĆ 1


PRACA Z DZIECKIEM WYMAGAJĄCYM CZĘŚĆ 1

PRACA Z DZIECKIEM WYMAGAJĄCYM CZĘŚĆ 1

Przygońska Ewa

Z rozmów z rodzicami uczniów, kolegami i koleżankami nauczycielami, jak również z własnych nauczycielskich doświadczeń zrodziła się idea stworzenia książki o charakterze poradnika opisującego sposoby pracy z dziećmi wymagającymi. Umiejętność współpracy z nim daje możliwość przełamywania barier i ograniczeń, rozwija i pobudza do działania, a w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

Nauczyciel Rozwój zawodowy i kompetencje

Nauczyciel Rozwój zawodowy i kompetencje

Przygońska Ewa

Książka stanowi próbę analizy poszczególnych etapów i uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczyciela, w jaki sposób również kompetencji stanowiących podstawę pracy nauczyciela-wychowawcy początku XXI wieku.

Wydawnictwo: Adam Marszałek

NAUCZYCIEL ROZWÓJ ZAWODOWY I KOMPETENCJE

NAUCZYCIEL ROZWÓJ ZAWODOWY I KOMPETENCJE

Przygońska Ewa

Książka stanowi próbę analizy poszczególnych etapów i uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczyciela, w jaki sposób również kompetencji stanowiących podstawę pracy nauczyciela-wychowawcy początku XXI wieku.

Wydawnictwo: Adam Marszałek

NAUCZYCIEL ROZWÓJ ZAWODOWY I KOMPETENCJE

NAUCZYCIEL ROZWÓJ ZAWODOWY I KOMPETENCJE

Przygońska Ewa

Książka stanowi próbę analizy poszczególnych etapów i uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczyciela, w jaki sposób również kompetencji stanowiących podstawę pracy nauczyciela-wychowawcy początku XXI wieku.

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem

Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem

Przygońska Ewa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania możliwości wykorzystania perswazji i manipulacji w pracy nauczyciela z uczniem jako jednostką, w jaki sposób również z grupą uczniów, rozpatrywanymi w kontekście uwarunkowań społecznych i kompetencyjnych nauczycieli. Perswazja w tym ujęciu to metoda jawnego wywierania wpływu na jednostkę lub grupę, której celem jest zmiana poglądów, postaw i zachowań. Manipulacja natomiast to planowane działania ukryte dotyczące

Wydawnictwo: Adam Marszałek