Rączkowski

- Kalendarz BHP 2021 (A5) ODDK


Kalendarz BHP 2020 ODDK

Kalendarz BHP 2021 (A5) ODDK

Bogdan Rączkowski

Kalendarz dla pracowników BHP na 2021 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2021 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w praktyce 2020 Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski 2020

Rączkowski Bogdan

Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W osiemnastym wydaniu książki BHP w praktyce Pana Rączkowskiego uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w rozp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w praktyce Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski ODDK wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy

Rączkowski Bogdan

Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W osiemnastym wydaniu książki BHP w praktyce Pana Rączkowskiego uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w rozp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny – angielska wersja językowa (film na pendrivie)

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określony

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – czynniki chemiczne (z licencją zamkniętą)

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – czynniki chemiczne (film na pendrivie)

Rączkowski Bogdan

Czynniki chemiczne, obejmujące substancje i mieszaniny mają negatywny wpływ na stan zdrowia i sprawność organizmu pracownika. Ich obecność nie ogranicza się do przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, ale ma miejsce w wielu innych działach gospodarki, które z pozoru z chemią związane nie są. Pracownicy są najczęściej narażeni na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną lub poprzez kontakt ze skórą. Stosowane czynniki mają często właściwości żrące lub drażniące oraz m

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny ukraińska wersja językowa film na pendrivie

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określony

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polecamy szczególnie pracownikom

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny film na pendrivie

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określony

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w służbie zdrowia

Rączkowski Bogdan

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Salowa, Technik analityk (laborant), Technik fizykoterapii, Technik kinezyterapii, Technik protetyk, Technik radiolog.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP przy spawaniu elektrycznym (film na pendrivie)

BHP przy spawaniu elektrycznym (film na pendrivie)

Bogdan Rączkowski

Mimo że rozwój techniki i technologii zapewnia coraz lepsze i przede wszystkim coraz zdrowsze warunki, praca spawacza elektrycznego nadal stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, co z kolei może przynieść straty dla gospodarki. Istotą metody procesu łączenia metali jest nadtopienie brzegów materiału, gdzie czynnikiem wytwarzającym wysoką temperaturę jest łuk elektryczny. Film BHP przy spawaniu elektrycznym omawia zagrożenia związane ze szkodliwymi warunkami p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK