Rączkowski Bogdan

- Szkolenie wstępne w służbie zdrowia


Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Rączkowski Bogdan

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Salowa, Technik analityk (laborant), Technik fizykote

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w praktyce Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski

Rączkowski Bogdan

Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W siedemnastym wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 153.99 zł 199.5

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Rączkowski Bogdan

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

Rączkowski Bogdan

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w praktyce Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski

Rączkowski Bogdan

Książka BHP Rączkowskiego na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W BHP w praktyce uwzględniono ostatni

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy hałas z licencją zamkniętą

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy hałas z licencją zamkniętą

Rączkowski Bogdan

Znajomość skutków działania hałasu na zdrowie pracownika oraz metody ochrony przed nim są ważne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Z jednej strony pozwalają na wprowadzanie przez pracodawcę działań organizacyjnych i technicznych umożliwiających likwidację lub ograniczenie hałasu. Z drugiej strony wpływają na świadome zabezpieczanie się pracownika przed szkodliwymi skutk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kalendarz BHP 2019 Oddk

Kalendarz BHP 2019 Oddk

Rączkowski Bogdan

Kalendarz dla pracowników BHP Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukolorowe kalendarium (granatowo-s

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 0.00 zł 0

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – czynniki chemiczne (z licencją zamkniętą)

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – czynniki chemiczne (z licencją zamkniętą)

Rączkowski Bogdan

Czynniki chemiczne, obejmujące substancje i mieszaniny mają negatywny wpływ na stan zdrowia i sprawność organizmu pracownika. Ich obecność nie ogranicza się do przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, ale ma miejsce w wielu innych działach gospodarki, które z pozoru z chemią związane nie są. Pracownicy są najczęściej narażeni na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną lub poprze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kalendarz BHP 2019

Kalendarz BHP 2019

Rączkowski Bogdan

Kalendarz Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukolorowe kalendarium (granatowo-szare), imieniny i ś

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy czynniki biologiczne z licencją zamkniętą

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy czynniki biologiczne z licencją zamkniętą

Rączkowski Bogdan

Czynniki biologiczne występują w wielu sektorach gospodarki. Rzadko są one widoczne gołym okiem, dlatego wielu pracowników i pracodawców nie zdaje sobie sprawy ze związanych z nimi zagrożeń. Zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne, z uwagi na potencjalny wpływ na zdrowie narażonych na nie pracowników, stanowi istotny problem bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ czę

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK