Radosław Brzeski

- Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski


Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Radosław Brzeski

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań. Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska