Radosław Ignatowski

- Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie


Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Radosław Ignatowski

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych, wydzielonych w określone grupy tematyczne i wnikliwie analizowanych w poszczególnych etapach konsolidacji. Opracowanie to wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych autora w tej dziedzinie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 2 REGULACJE MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom II Regulacje MSSF

Radosław Ignatowski

Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstała jako wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych autora w tej dziedzinie. Składają się na nią trzy części: cześć pierwsza – wprowadzająca, w której omówiono założenia konsolidowania sprawozdań finansowych, w części drugiej zaś autor poddaje analizie i przedstawia na dużej liczbie przykładów liczbowych zas

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość