Rafał Adamus

- Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego


Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Komentarze Becka

Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Prezentowana pozy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 148.72 zł 169

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 175.99 zł 199

Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Rafał Adamus

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

Rafał Adamus

Instytucja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych liczy sobie ponad dwadzieścia lat. Stanowi ona pierwszą ponadnarodową konstrukcję przeznaczoną dla użytku prywatnoprawnego wprowadzoną przepisami prawa europejskiego. EZIG wyprzedza spółkę europejską (societas europaea) i spółdzielnię europejską (societas cooperativa eu-ropaea). Na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarc

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Rafał Adamus

Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich up

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck