Rafał Kubiak

- Prawo medyczne oraz inne akty prawne


Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Rafał Kubiak

Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Zamieszczone przepisy będą również przydatne dla pracowników medycznych prowadzących praktykę zawodową, jak i wykonujących swój zawód

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nauka o przestępstwie Tom 4

Nauka o przestępstwie Tom 4

Paprzycki Lech

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne poglądy na prezentowane zagadnienia, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem. Ze względu na kluczową dla nauki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Paprzycki Lech

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów. W książce zaprezentowano i omówiono:- okoliczności wyłączające bezprawność, gdzie szczegółowym komentarzem opatrzono m.in. instytucję obrony koniecznej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo medyczne Wykłady specjalizacyjne

Prawo medyczne Wykłady specjalizacyjne

Rafał Kubiak

Seria adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa zarówno teoretyków,jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą zdaniem ekspertów warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wiedzę nie tylko ogólną,ale połączoną z wiedzą z wąskich dziedzin prawa. Prezentowane opracowanie zawi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe

Rafał Kubiak

Skrypt Prawo dewizowe stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa dewizowego, obejmujące problematykę wykładu kursowego. Znajdziesz w nim zagadnienia dotyczące m.in.: * źródeł prawa dewizowego, * wartości dewizowych, * zezwoleń dewizowych, * zwykłych i szczególnych ograniczeń dewizowych oraz * działalności kantorowej. Książka wzbogacona jest wieloma schematami i tabelami przybliżającymi omawiane zagadnienia. Drugie wydanie Skryptu uwzględnia zmiany Prawa dewizowego, jakie miały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck