Rafał Reiwer

- Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz 2019


Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz 2019

Rafał Reiwer

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Rafał Reiwer

Niniejsze, 2. wydanie uwzględnia najnowsze nowelizacje wprowadzone m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309), który przewiduje szerokie zmiany w zakresie m.in. przygotowania sprawy do rozpoznania, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi, zwiększenie kompetencji Sądu Najwyższego, który może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi, jeżeli wymaga tego dob

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz

Rafał Reiwer

Publikacja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, tj. adwokatów i radców prawnych, a także do notariuszy, prokuratorów i sędziów. Tym ostatnim może być pomocna w rozwiązywaniu niełatwych przecież dylematów na tle oceny wątpliwości co do ich bezstronności. Publikacja kierowana jest również do aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do podstawowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck