Rafał Reiwer

- Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz


Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Rafał Reiwer

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, ż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 258.95 zł 299

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym

Rafał Reiwer

Niniejsze, 2. wydanie uwzględnia najnowsze nowelizacje wprowadzone m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309), który przewiduje szerokie zmiany w zakresie m.in. przygotowania sprawy do rozpoznania, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi, zwiększenie kompetencji Sądu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz

Rafał Reiwer

Publikacja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, tj. adwokatów i radców prawnych, a także do notariuszy, prokuratorów i sędziów. Tym ostatnim może być pomocna w rozwiązywaniu niełatwych przecież dylematów na tle oceny wątpliwości co do ich bezstronności. Publikacja kierowana jest również do aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Instytucja wyłączenia sę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.09 zł 149