Rafał Styczyński

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019


Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019

Rafał Styczyński

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 71.01 zł 92

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rafał Styczyński

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady. Pozycję polecamy pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, księgowym, doradcom podatkowym, a także wszystkim tym, którzy na co dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 74.19 zł 99

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Rafał Styczyński

Rozliczanie kosztów podróży służbowej polega na właściwym naliczeniu i odpowiednim udokumentowaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu wykonywanych zadań poza stałym miejscem zatrudnienia. Istotne jest dokonanie trafnej podatkowej kwalifikacji wypłat należności odpowiednio dla pracodawcy i dla pracownika. Niezbędna jest także umiejętność zastosowania właściwych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych

Podatki Przegląd zmian PCC PIT CIT VAT

Podatki Przegląd zmian PCC PIT CIT VAT

Rafał Styczyński

Pozycja Podatki 2009r. stanowi analizę i konsekwencję zmian w ustawach podatkowych PCC, PIT, CIT, VAT na rok 2009. Czytelnik otrzymuje dzieło wzbogacone dodatkowo o liczne odwołania do orzeczeń sądów administracyjnych. Pozycję polecamy księgowym, doradcom podatkowym, a także wszystkim tym, którzy na c dzień zajmują się stosowaniem (w tym i rozliczaniem) podatków. Z uwagi na dokonane

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka