Rafał Sura

- Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz


Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Rafał Sura

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.5.2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rynki finansowe Organizacja instytucje uczestnicy

Rynki finansowe Organizacja instytucje uczestnicy

Urszula Banaszczak Soroka

Monografia jest kierowana do studentów wszystkich poziomów nauczania wyższych uczelni, które w swoich programach uwzględniają tematykę szeroko rozumianej nauki o finansach. Będzie on także przydatny początkującym pracownikom instytucji finansowych, uczestnikom szkoleń, a także tym wszystkim, którzy chcą poznać meandry rynków finansowych. W trzecim wydaniu treść monografii została wzbogacona między innymi o tematy związane z funkcjonowaniem międzynarodowych instytucji fi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck