Renata Mroczkowska

- Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym


Dokumentacja pracownicza 2019

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Renata Mroczkowska

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej! - pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi

Renata Mroczkowska

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Dzięki książce:- zyskasz kompletną dokumentację nowego awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Bogusław Nowakowski

209 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym). Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych z możliwością ich edycji i wydruku. W nowym wydaniu wszystko o możliwości zawarcia umowy spółki wg gotowego wzorca oraz jej elektroniczna rejestracja. Unikatowy na rynku wydawniczym kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki z o.o. Dokumenty zostały opracowane wg schematu: od utworzenia spółki i ustana

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Księga udziałów

Księga udziałów

Renata Mroczkowska

Zaoszczędź 20.000 zł! – art. 594 ksh Prowadzenie Księgi udziałów (w spółce z o.o.) i Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Księga akcyjna

Księga akcyjna

Renata Mroczkowska

Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Księgi udziałów (w spółce z o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania! Art. 188. § 1 ksh Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez za

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra

W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70, poz. 825 z późn. zm.). W komentarzu także aktualna dokumentacja kadrowa, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku, w tym nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Weksel w praktyce - od wystawienia do egzekucji

Weksel w praktyce - od wystawienia do egzekucji

Rafał Mroczkowski

Poradnik przeznaczony zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się obrotem wekslowym, jak i tych, którzy spotykają się z problematyką weksla po raz pierwszy. Przedstawia sposoby wykorzystania weksla jako instrumentu płatniczego, do zabezpieczania transakcji, udzielania kredytu kupieckiego i finansowania własnej działalności. Z uwagi na to, że ilość kombinacji i pułapek, jakie występują podczas obrotu wekslowego, może budzić wiele pytań i kontrowersji, autorzy opracowali p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Bogusław Nowakowski Renata Mroczkowska

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych po zmianach KSH Drugie wydanie unikatowego zbioru dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, podziału zysku, umowy pożyczki, aż do zmian w umowie, rozwiązania spółki lub jej przekształcenia. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowią

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

Bogusław Nowakowski

Publikacja niezbędna w każdej spółce z o.o.! Jak zgodnie z prawem formułować dokumenty wewnętrzne? Kto i jak powinien podpisywać uchwały i inne pisma? Które dokumenty wymagają rejestracji? Unikatowy zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK