Robert Barański

- Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck


Vademecum dyrektora instytucji kultury

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck

Robert Barański

Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Z tych zmian Czytelnik dowie się o szczegółach powoływania dyrektora danej instytucji kultury

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA FUNKCJONOWANIE I OPODATKOWANIE

Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Robert Barański

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł: poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji organizacji, przygotować strategiczny plan

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

Teresa Krawczyk

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. W zakresie podatków ważne są również najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (zezwala

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Robert Barański

Publikacja, dzięki której prowadzący działalność dowie się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinien spełnić. To skondensowany poradnik, który zawiera kompleksowe informacje teoretyczne i praktyczne, na temat realizowania wymogów ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów. Książka pt. "Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy" pomoże właścicielom firm w poszerzaniu ich świadomości w zakresie ochrony środowiska. Ze względ

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Robert Barański

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że możliwość skorzystania z dotacji unijnych to doskonały pomysł na rozwój firmy. Po co więc ta kolejna publikacja? Aby wystąpić w konkursie o unijne dotacje, musisz znać wiele szczegółowych informacji. O dotacjach UE mówi się już od dobrych kilku lat – po tak długim okresie można by uznać, że już wszystko powinno być jasne. A jednak okazuje się, że najwięcej wątpliwości budzą te kwestie, które dla fachowców czy ekspertów zaj

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego