Robert Suwaj

- Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów


Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj

Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 105.03 zł 139

Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 135.19 zł 148

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Dembczyńska

Książka zawiera wzory pism oraz płytę CD. Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne. Książka stan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Postępowanie administracyjne 2019 Kazusy i Ćwiczenia

Postępowanie administracyjne 2019 Kazusy i Ćwiczenia

Robert Suwaja

Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe i kompleksowe ujęcie zagadnień postępowania administracyjnego przy wykorzystaniu najnowszego dorobku nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz praktyki orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Układ podręcznika został pomyślany tak, aby stanowił on

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Robert Suwaj

Przedmiotem monografii jest próba kompleksowego zbadania procesu judycjalizacji postępowania administracyjnego, rozumianej jako jego formalizowanie oraz wprowadzanie do postępowania administracyjnego wzorców pochodzących z procedur sądowych. Autor dokonuje analizy zakresu judycjalizacji postępowania administracyjnego, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy stanowi on obecnie rzetelny system

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska