Robert Suwaj

- Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów


wzory-pism-do-kpa.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj

Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 107.79 zł 139

Wydawaniedecyzjiadministracyjnych.jpg

Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

Praktyka-administracyjnego-egzekucyjnego.jpg

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Dembczyńska

Książka zawiera wzory pism oraz płytę CD. Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne. Książka stan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Postepowanieadministracyjne2012Kazusy.jpg

Postępowanie administracyjne 2012 Kazusy i Ćwiczenia

Robert Suwaja

Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe i kompleksowe ujęcie zagadnień postępowania administracyjnego przy wykorzystaniu najnowszego dorobku nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz praktyki orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Układ podręcznika został pomyślany tak, aby stanowił on

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

WOLT-3556.jpg

Judycjalizacja postępowania administracyjnego

Robert Suwaj

Przedmiotem monografii jest próba kompleksowego zbadania procesu judycjalizacji postępowania administracyjnego, rozumianej jako jego formalizowanie oraz wprowadzanie do postępowania administracyjnego wzorców pochodzących z procedur sądowych. Autor dokonuje analizy zakresu judycjalizacji postępowania administracyjnego, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy stanowi on obecnie rzetelny system

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska