Robert Suwaja

- Postępowanie administracyjne 2012 Kazusy i Ćwiczenia


Postępowanie administracyjne 2019 Kazusy i Ćwiczenia

Postępowanie administracyjne 2019 Kazusy i Ćwiczenia

Robert Suwaja

Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe i kompleksowe ujęcie zagadnień postępowania administracyjnego przy wykorzystaniu najnowszego dorobku nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz praktyki orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Układ podręcznika został pomyślany tak, aby stanowił on podręczne narzędzie do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu postępowanie administracyjne i z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska