Roman Hauser

- Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser


kpa-komentarz-postepowanie-2016.jpg

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pieniężnych,- egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,- postęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 246.68 zł 299

ksiazka-oostepowania-administracyjne-sadowoadministracyjne-kazusy.jpg

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat: - problematyki czynności procesowych,- zależności występ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.96 zł 69

Publiczne-prawo-gospodarcze-Tom-8A.jpg

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kpa-komentarz-hauser-wierzbowski.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 285.99 zł 349

OrdynacjapodatkowaKomentarzBabiarz.jpg

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Roman Hauser

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 247.49 zł 329

metodykapracysadadministracyjnych.jpg

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),- postępowanie w I instancji, czyli właściwoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 159.80 zł 199

pisma-procesowe-orzeczenia-sadowe.jpg

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

Roman Hauser

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 199

system-prawa-administracyjnego-beck-komentarz.jpg

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 329.89 zł 399

podmioty-administrujace-2011-dyl.jpg

Podmioty administrujące

Roman Hauser

W tomie 6 Podmioty administrujące omówione zostały zagadnienia dotyczące: rodzajów organów administracji publicznej, systemu administracji publicznej; genezy i zadań samorządu terytorialnego; form współpracy jednostek samorządu terytorialnego; systemu organów administracji państwowej; organów regulacyjnych; terenowych organów administracji państwowej; agencji; zakładu publicznego;

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-administracji.jpg

Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12

Roman Hauser

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: - ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które określają zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck