Roman Kozierkiewicz

- Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej


ksiazka-slownik-polsko-angielski-angielsko-polski-beck.jpg

Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Roman Kozierkiewicz

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność ubezpieczeniową. Istotnym uzupełnieniem drugiego wydania jest opis wybranych, podstawowych pojęć ubezpieczeniowych z jednoczesnym wskazaniem angielsk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.99 zł 149

slang-idiomy-i-modne-slowa-w-biznesie-slownik-angielsko-polski-9788375610659.jpg

Slang idiomy i modne słowa w biznesie Słownik angielsko-polski

Roman Kozierkiewicz

Słownik obejmuje wybór ponad 9000 haseł zgrupowanych z slangiem, idiomami, wyrażeniami potocznymi i modnymi słowami (buzzwords) stosowanymi w angielskim języku biznesowym. Słowa i określenia wyjaśnione i omówione w słowniku pojawiają się nader nieraz w anglojęzycznej prasie biznesowej, książkach, serwisach internetowych i programach telewizyjnych poświęconych biznesowi i ekonomii

Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo

BEKW-5505-2x.jpg

Słownik rachunkowości audytu i podatków

Roman Kozierkiewicz

Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie zawiera ponad 22 000 haseł. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując niniejszy słownik, autor korzystał z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczącej problematyki podatkowej i nowych standardów rachunkowości (MSSF i MSR) oraz instrukcji p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-5509-2x.jpg

Słownik fachowej terminologii finansowej angielsko-polski polsko-angielski

Roman Kozierkiewicz

Drugie, zmienione i uzupełnione, wydanie Słownika fachowej terminologii finansowej zawiera ponad 25000 haseł z zakresu rachunkowości, bankowości, finansów, ubezpieczeń, inwestycji, operacji giełdowych i opodatkowania. Nowe hasła dotyczą zarówno terminologii finansowej dla bardziej zaawansowanych Czytelników, jak również podstawowe terminy finansowe, które pomagają zrozumieć skompl

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-5505x.jpg

Słownik rachunkowości audytu i podatków Angielsko-polski polsko-angielski

Roman Kozierkiewicz

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik rachunkowości, audytu i podatków zawiera ponad 20 000 haseł. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując niniejszy słownik, autor korzystał z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczącej problematyki podatkowej i nowych standardów rachun

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-551212x.jpg

Dictionary of business terms English-polish

Roman Kozierkiewicz

Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie Angielsko-polskiego słownika terminologii biznesowej zawiera blisko 55 000 haseł i obejmuje tak różne dziedziny, jak rachunkowość, bankowość, podatki, ekonomia, ubezpieczenia, żegluga, produkcja, handel, reklama, transport, operacje giełdowe, transakcje handlu zagranicznego i finansowanie, statystyka ekonomiczna i wiele innych. Drugie wydanie zost

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-55122E2_1.jpg

Dictionary of Business Terms polish-english

Roman Kozierkiewicz

The second, revised and enlarged edition of the Polish-English Dictionary of Business Terms covers almost 55,000 entries and encompasses fields as diverse, as accounting, banking, taxation, economics, shipping and insurance, manufacturing, retailing, marketing , advertising, public relations, transportation, stock dealings, foreign trade operations and financing, business statistics and much more.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck