Roman Lorens

- Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji


Zarządzanie szkołą

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji

Roman Lorens

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania stosunku pracy, procedury odwołania dyrektora lub postępowania w przypadku rezygnacji, stanowiska dyrektora szkoły publicznej w świetle przepisów prawa, zadań dyrektora szkoły lub placówki publicznej i niepublicznej dotyczących organizacji pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska