Roman Lorens

- Zarządzanie szkołą


Zarządzanie szkołą

Zarządzanie szkołą

Roman Lorens

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania stosunku pracy, procedury odwołania dyrektora lub postępowania w przypadku rezygnacji, stanowiska dyrektora szkoły publicznej w świetle przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 104.99 zł 119