Romana Pietruk

- Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo


Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo

Romana Pietruk

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W książce omówiono m.in.:- zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK