Ruzicka Magdalena

- Kodeks Etyki Zawodowej Komornika


Kodeks Etyki Zawodowej Komornika

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika

Ruzicka Magdalena

Załącznik do uchwały nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 września 2016 r. Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując komorników sądowych oraz sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, uchwala Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

For took: 415.304ms