Ryszard Piotrowski

- Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski


Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Ryszard Piotrowski

Książka z prawa konstytucyjnego uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Książka Prawo konstytucyjne kompendium stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania książki na rynku wydawniczym. Obejmuje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5).

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2019

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2020

Ryszard Piotrowski

W monografii przeanalizowano wybrane zagadnienia z okresu 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a więc od rozpoczęcia jego działalności. Przedstawiono ewolucję rozwiązań ustrojowych kształtujących model funkcjonowania Trybunału, jego rolę jako strażnika ochrony wolności i praw konstytucyjnych, a także ustrojową pozycję Trybunału w polskim porządku prawnym i oddziaływanie jego orzecznictwa w kontekście integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer