Ryszard Stefański

- Kodeks karny Komentarz Stefański


kodeks-karny-komentarz-2017-stefanski.jpg

Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

kpk-komentarz-tom-stefanski-wolters-komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Ryszard Stefański

Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 258.49 zł 329

system-prawa-karnego-ksiazki.jpg

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego. Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny stanowi niezbędną pomoc w pracy zarówno obrońców w sprawach karnych, sędziów, jak i organów

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

ksiazka-metodyka-pracy-prokuratora-w-sprawach-karnych-komentarz.jpg

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard Stefański

W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Szczegółowo omówiono nie tylko gruntownie ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego, lecz także nową ustawę - P

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 153.23 zł 199

kodeks-postepowania-karnego-878696i.jpg

Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Zabłocki Stanisław

Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. Zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, sta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 258.50 zł 329

ksiazka-o-pismach-procesowych-w-sprawach-karnych.jpg

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański

Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządzenia stanowi Kodeks postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma mode

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Szczegolne-dziedziny-prawa-karnego-Bojarski.jpg

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 342.39 zł 399

pisma-procesowe-sprawy-karne-2017-stefanski.jpg

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański

Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zagadnień:- umorzenie i zawieszenie postępowania,- strony, właściwość sądu oraz koszty procesu,- wyłączenie sędziego lub innego organu,- czynności procesowe i odtworzenie akt,- post

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

system-prawa-karnego-802603i.jpg

System Prawa Karnego Procesowego

Hofmański Piotr

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

prawo-karne-materialne-467011i.jpg

Prawo karne materialne

Ryszard Stefański

Podręcznik z jednej strony daje możliwość poznania podstawowych instytucji prawa karnego w ich teoretycznym i historycznym ujęciu, a z drugiej pokazuje ich funkcjonowanie w praktyce. Realizując drugie zadanie, w szerokim zakresie cytuje się in extenso orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, w których dokonano wykładni przepisów określających daną instytucję prawną. Dzi

Wydawnictwo: Difin