Sałdyka Paweł

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne zagadnienia z zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 121.89 zł 168

Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpliwości pojawiające się przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 81.09 zł 110

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2019

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2019

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pienię

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2019

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2019

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pienię

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 0.00 zł 0

Leksykon księgowego 2019 Pytania i odpowiedzi Unimex

Leksykon księgowego 2019 Pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Wydanie z 2014 roku zostało poszerzone m.in. o zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego i kalkulacji odroczonego podatku dochodowego. Autor, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Odpowiedzi w leksykonie napisane w przystępny i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon księgowego 2019 Pytania i odpowiedzi Unimex

Leksykon księgowego 2019 Pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Leksykon napisany przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie leksykonu z 2015 roku zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, w tym m.in. obowiązku zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych, a także zatwierdzania sprawozdań finansowych i składania ich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Książka omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2015 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości; - kosztów uzys

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym. W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 0.00 zł 0