Sałdyka Paweł

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018


ksiazka-srodki-trwale-2018-unimex.jpg

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Zubrzycki Janusz

Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych, - podwyższono ustawowy limit niskocenny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 131.99 zł 166

leksykon-ksiegowego-2018.jpg

Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpliwości pojawiające się przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 87.99 zł 110

rachunek-w-praktyce-2015-unimex.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: - liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

rachunek-w-praktyce-2013-unimex.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2014

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pienię

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

rachunek-w-praktyce-2013-unimex.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

rachunek-w-praktyce-2013-unimex.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce 2014

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Zawiera liczne przykłady:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pienię

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

rachunek-w-praktyce-2017-unimex.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Sałdyka Paweł

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 0.00 zł 0

Leksykon-ksiegowejPytania-odpowiedzi.jpg

Leksykon księgowego 2014 Pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Wydanie z 2014 roku zostało poszerzone m.in. o zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego i kalkulacji odroczonego podatku dochodowego. Autor, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Odpowiedzi w leksykonie napisane w przystępny i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon-ksiegowej2015Pytania-odpowiedzi.jpg

Leksykon księgowego 2015 Pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł

Leksykon napisany przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie leksykonu z 2015 roku zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, w tym m.in. obowiązku zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych, a także zatwierdzania sprawozdań finansowych i składania ich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

srodki-trwale-2015-unimex.jpg

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2015

Zubrzycki Janusz

Książka omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2015 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości; - kosztów uzys

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex