Sabina Kauf

- Logistyka


Logistyka

Logistyka

Sabina Kauf

Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 90.19 zł 99