Sabina Kauf

- Logistyka w sektorze publicznym


Logistyka

Logistyka w sektorze publicznym

Sabina Kauf

Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck