Sawicki Kazimierz

- Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku


rachunkowosc-przedsiebiorstw-sawicki-2016.jpg

Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Sawicki Kazimierz

Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i przychody, - produkt, kapitał i wynik finansowy, - rachunkowość łączących się spółek, - sprawozdawczość finan

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

rachunkowosc-mikro-i-813305i.jpg

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw

Kiziukiewicz Teresa

Książka jest przeznaczona dla pracowników mikro i małych firm odpowiedzialnych za ewidencję gospodarczą, osób prowadzących biura rachunkowe, uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości [szczególnie dla mikro i małych firm], studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, uczniów średnich szkół ekonomicznych.

Wydawnictwo: PWE

sawicki-rachunkowosc-ekspert.jpg

Rachunkowość Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych Część II

Sawicki Kazimierz

Część druga książki zadania z rozwiązaniami przeznaczona jest dla osób poznających po raz pierwszy podstawy prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ze względu na prostą i łatwo zrozumiałą konstrukcję zadań, które zostały rozwiązane, może o

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów