Sawicki Krzysztof

- Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji


wspolczesne-dylematy-resocjalizacyjne-947111i.jpg

Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji

Kieszkowska Anna

W rozważaniach opisujących koncepcję twórczej resocjalizacji i jej praktyczne zastosowania występują trzy kluczowe zagadnienia, określające zarówno jej założenia teoretyczno-metodologiczne, w jaki sposób i – wyrastające z nich – oddziaływania resocjalizacyjne. Należą do nich: twórczość, resocjalizacja i tożsamość. Stymulowanie rozwoju struktur poznawczych i twórczych cz

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 46.98 zł 59.8

diady-kliki-gangi-903170i.jpg

Diady kliki gangi

Sawicki Krzysztof

; książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. ; Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji ora

Wydawnictwo: Impuls

Cena: 41.25 zł 52.5

EKSP-0302-8.jpg

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Sawicki Krzysztof

Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może ona być wykorzystana również przez osoby zamierzające w ramach samokształcenia przyswoić sobie wiedzę z rachunkowości finansowej, ponieważ zad

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów