Sebastian Kowalski

- Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny


Problematyka-obrotu-fakturami-wystawionymi-w-sposob-nierzetelny.jpg

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Sebastian Kowalski

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Wykroczenia-przeciwko-prawom-pracownika.jpg

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Sebastian Kowalski

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.), które regulują postępowanie mandatowe. W komentarzu uwzględn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 128.69 zł 149

brak.jpg

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW

Komentarze Becka

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

formy-zatrudnienia-ksiazka.jpg

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Sebastian Kowalski

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne. Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatrudnianiu cywilnoprawnym i samozatrudnianiu, roli or

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 119.89 zł 159