Sektor publiczny w praktyce

- Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD


placowki-dzienne.jpg

Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Magdalena Szochner Siemińska

Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje się na zasadach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, placówek całodobowych oraz co szczególnie istotne pozain

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 122.32 zł 139

Zmiany-w-finansach-publicznych-2019.jpg

Ustawa o finansach publicznych komentarz

Sektor publiczny w praktyce

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej. Zakres zmian obejmuje w szczególności katalog tytułów dłużnych, zasady zaci

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 120.99 zł 129

sprawozdania-o-odpadach-komunalnych.jpg

Sprawozdania o odpadach komunalnych

Małgorzata Brzóska

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce plagę pożarów miejsc magazynowania odpadów. Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych wiąże

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 120.99 zł 129

ustawy-samorzadowe-ksiazka-becka.jpg

Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

Sebastian Gajewski

Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa), wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ust

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 113.52 zł 129

wynagrodzenia-w-oswiacie-2011-beck.jpg

Wynagrodzenia w oświacie

Artur Klawenek

Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświata) i przekazania części z nich w ręce środowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 122.32 zł 139

Regulaminyinstrukcjeprocedury.jpg

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 148.72 zł 169

sprawozdania-finansowe-instytucje-kultury.jpg

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Sektor publiczny w praktyce

Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w instytucjach kultury. Dodatkowo znajdą się w niej liczne przykłady i schematy księgowe, jak równi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.12 zł 149

beck.jpg

Finanse publiczne Komentarz

Piotr Walczak

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej. Zakres zmian obejmuje w szczególności katalog tytułów dłużnych, zasady zaci

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

zamkniecie-roku-2018-w-jednostkach-finans-w-publicznych.jpg

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 139.92 zł 159

Wzory-pism-w-swiadczeniach-rodzinnych-funduszu-alimentacyjnym.jpg

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.12 zł 149