Sektor publiczny w praktyce

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi


Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi

Agnieszka Grabowska Toś

Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5.10.2018 r. Od tego czasu ustawa ta dostarcza wielu wątpliwości. Dlatego też autorzy podjęli się próby odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy, z którymi na co dzień musiały i nadal muszą m

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi

Agnieszka Grabowska Toś

Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5.10.2018 r. Od tego czasu ustawa ta dostarcza wielu wątpliwości. Dlatego też autorzy podjęli się próby odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy, z którymi na co dzień musiały i nadal muszą m

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

Anna Barczak

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Poradnik stanowi merytoryczne wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody Wzory z komentarzem

Anna Barczak

Praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy z łatwością sporządzą najważniejsze uchwały w zakresie ochrony środowiska. Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu gminy będą mogły dopełnić swoich obowiązków prawodawczych w postaci wydawania uchwał w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Poradnik stanowi merytoryczne wsparcie dla gmin. Jego głównym zadaniem jest podniesienie świadomości legislacyjnej rad gmin w tej kwestii. Formuła poradnika ułatwia tworz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W książce tej przedstawiamy: Najliczniejszy zbiór na rynku z zakresu klasyfikacji budżetowej, zawierający ponad 370 porad ekspertów, Publikacja zawiera szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający prakty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów - polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dokumentacja inwentaryzacyjna

Teresa Krawczyk

Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych, które dotknęły również instytucji kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. W zakresie podatków ważne są również najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów - polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dokumentacja inwentaryzacyjna

Teresa Krawczyk

Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych, które dotknęły również instytucji kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. W zakresie podatków ważne są również najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o finansach publicznych komentarz

Zmiany w finansach publicznych 2019 Walczak książka o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sektor publiczny w praktyce

Książka o finansach publicznych prezentuje znaczenie poszczególnych zmian w szerszym kontekście finansów samorządowych, szczegółowo prezentując nowe obowiązki jednostek samorządowych związane z prowadzeniem gospodarki finansowej, wyraźnie akcentując daty istotne z punktu widzenia stosowania poszczególnych zmian. Dzięki książce wyd. Beck dowiedzą się Państwo m.in.:- jak zmienił się katalog tytułów dłużnych określony w ustawie o finansach publicznych,- jakie zobowiązan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Sektor publiczny w praktyce

Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwencji oraz sposobów kwestionowania decyzji organu regulacyjnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związane z:- polityką rachunkowości,- kontrolą zarządczą,- zamówieniami publicznymi,- gospodark

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 356.325ms