Sektor publiczny w praktyce

- Prawo Budowlane


Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Anna Kornecka

Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck stanowi przywołanie i rozwiązanie istniejących w praktyce pytań i problemów związanych z projektowaniem, uzyskiwaniem wymaganych decyzji oraz przebiegiem postępowań administracyjnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 143.73 zł 169

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Aleksandra Sewerynik

Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz artyści dowiedzą się m.in. na czym polega

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.19 zł 139

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Sektor publiczny w praktyce

Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwencji oraz sposobów kwestionowania decyzji organu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 124.79 zł 129

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Wojciech Lachiewicz

Książka z klasyfikacji budżetowej na 2019 rok jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację. Książka adres

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Opłaty za przedszkola publiczne

Opłaty za przedszkola publiczne

Andrzej Bielski

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 tej ustawy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 110.45 zł 129

Proces inwestycyjno budowlany

Proces inwestycyjno budowlany

Anna Siwkowska

Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głównie na wykorzystaniu paliw kopalnych, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności energetycznej od niepewnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 110.45 zł 129

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Anna Siwkowska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 110.45 zł 129

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Sektor publiczny w praktyce

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autorka prezentuje nie tylko konkretne rozwiązania, ale również wskazuje podstawę prawną tych rozwiązań. Poradnik pomocny będzie w szczególności dla pracowników sądów, sędziów, kura

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.09 zł 149

Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Krzysztof Filipek

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regulacje dotyczące struktury i zadań nowego podmiotu „Wody Polskie”, opłat za usługi wodne, ze wskazaniem ich rodzaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 110.45 zł 129