Sektor publiczny w praktyce

- Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym


Wzory-pism-w-swiadczeniach-rodzinnych-funduszu-alimentacyjnym.jpg

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.29 zł 149

Oplaty-za-przedszkola-publiczne.jpg

Opłaty za przedszkola publiczne

Andrzej Bielski

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 tej ustawy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Zmiany-w-finansach-publicznych-2019.jpg

Ustawa o finansach publicznych komentarz

Sektor publiczny w praktyce

1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej. Zakres zmian objął w szczególności katalog tytułów dłużnych, zasady zaciągania zobow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 115.49 zł 129

sprawozdania-finansowe-instytucje-kultury.jpg

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Sektor publiczny w praktyce

Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w instytucjach kultury. Dodatkowo znajdą się w niej liczne przykłady i schematy księgowe, jak równi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.29 zł 149

brak.jpg

Proces inwestycyjno budowlany

Anna Siwkowska

Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom. Dlatego w poradniku prezentujemy wszystkie formalne rozwiązania, jakie mogą pojawić się w procesie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

MARS-3301.jpg

Dostęp do informacji publicznej

Monika Brzozowska Pasieka

Celem publikacji jest przekazanie w przejrzysty sposób zasad udostępniania informacji publicznej w instytucjach kultury. Procedura udostępnienia informacji na wniosek przedstawiona została w formule „krok po kroku" jako proces, który rozpoczyna skuteczne złożenie wniosku poprzez ocenę, czy wnioskowana informacja ma charakter publiczny, i czy nie zachodzą przesłanki odmowy udostępnieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 115.49 zł 129

zamkniecie-roku-2018-w-jednostkach-finans-w-publicznych.jpg

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 142.99 zł 159

Regulaminyinstrukcjeprocedury.jpg

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 153.99 zł 169

beck.jpg

Dotacje oświatowe

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 0.00 zł 0

sprawozdania-o-odpadach-komunalnych.jpg

Sprawozdania o odpadach komunalnych

Małgorzata Brzóska

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce plagę pożarów miejsc magazynowania odpadów. Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych wiąże

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 114.39 zł 129