Seria z paragrafem

- Prawo administracyjne Zbiór przepisów


prawo-administracyjne-zbior-881055i.jpg

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Stan prawny na 3 stycznia 2019 r. uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 11 września 2018 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

Prawo-nieruchomosci-przepisy.jpg

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów Stan prawny na 21 listopada 2018 r. uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 40.69 zł 49

prawo-handlowe-zbior-wolters-ksiazka.jpg

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w ż

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 54.99 zł 69

WOLT-1308-3.jpg

Prawo pracy zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

prawo-karne-zbior-826118i.jpg

Prawo karne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 11 października 2018

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

prawo-cywilne-zbior-903636i.jpg

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Stan prawny na 9 października 2018 r. B] Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY9 lipca 2018 r. – ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104)25 listopada 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)po upływie 30 dni od dnia ogłoszen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

WOLT-1308-3.jpg

Prawo pracy

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

prawo-administracyjne-zbior-przepisow-2018.jpg

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 24 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:30

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

kk2012kkwkodekskarny.jpg

Prawo karne Zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Stan prawny na 29 czerwca 2018 r. Uwzględnia zmiany wch

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

prawohandlowewolters.jpg

Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wch

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0