Seria z paragrafem

- Prawo karne Zbiór przepisów Wolters


Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 14 października 2019 r. – obwieszczeni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.77 zł 69

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Prawo administracyjne 2020 Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 2 stycznia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: ORDYNACJA PODATKOWA: 28 sierpnia 2019 r., 1 września 2019 r., 13 września 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. – ustawa z 4 lip

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.77 zł 69

Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Prawo karne Zbiór przepisów 2019 Seria z paragrafem

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 paźd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Ico_Green_3.gif [808 B] Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1 września 2019 r. – ustawa z 22 lis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.77 zł 69

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2019

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2020

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 2 stycznia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: ORDYNACJA PODATKOWA: 28 sierpnia 2019 r., 1 września 2019 r., 13 września 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. – ustawa z 4 lip

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.77 zł 69

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów Wolters

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 8 października 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 1 stycznia 2020 r., 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 września 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 202

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów Stan prawny na 2020 rok

Seria z paragrafem

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy. Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW: 18 sierpnia 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóryc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów: - Traktatu o Unii Europejskiej;- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. W publikacji uwzględniono także najnowsze: - Regulamin postępowania przed Sądem;- Praktyczne przepisy wykonawc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2020

Seria z paragrafem

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elektroniczne. Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów. Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska