Skorupka Jerzy

- Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166


kodeks-postepowania-karnego-878696i.jpg

Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Zabłocki Stanisław

Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. Zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, sta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 258.50 zł 329

model-zakau-dowo-proces-karny-ksiazka.jpg

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym

Skorupka Jerzy

Książka poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Książka pomyślana

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

granice-procesu-karnego-legalnosc-dzialan-uczestnikow-postepowania-9788325572204.jpg

Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania

Skorupka Jerzy

prawo prawo karne polskie prawo karne Beck Publikacja poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które mogą oni zgodnie z prawem podejmować oraz konsekwencji wyjścia poza owe granice stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria karnoprocesowe. Ksi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

postepowanie-karne-2010-wolters.jpg

Postępowanie karne Część szczególna

Ponikowski Ryszard

Podręcznik stanowi kontynuację opracowania Postępowanie karne. Część ogólna. Przedstawia on zagadnienia dotyczące dynamiki procesu karnego, postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania odwoławczego, postępowania w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji i wznowienia postępowania), postępowań po uprawomocnieniu się orzecze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

kpa-komentarz-2015-skorupka.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015

Skorupka Jerzy

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa material

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpa-komentarz-2017-beck.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Skorupka Jerzy

Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględnia wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck