Smyczyński Tadeusz

- Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 System Prawa Prywatnego


Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 System Prawa Prywatnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 System Prawa Prywatnego

Smyczyński Tadeusz

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek innych zdarzeń, więzi rodzinnych, funkcjonowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, na płaszczyźnie stosunków osobowych i majątkowych. Analizie zostaną poddane: ustanie związku małżeńskiego i skutki tego zdarzenia prawnego, zagadnienie konkubinatu, jako związku niefor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Podręczniki prawnicze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Podręczniki prawnicze

Smyczyński Tadeusz

Podręcznik opiera się na systematyce Kodeks rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.:- ustrojów majątkowych małżeńskich,- władzy rodzicielskiej,- opieki i kurateli. W siódmym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące wcześniej znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, omówiono

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo rodzinne i opiekuńcze System Prawa Prywatnego Tom 12

Prawo rodzinne i opiekuńcze System Prawa Prywatnego Tom 12

Smyczyński Tadeusz

Tom 12. Systemu Prawa Prywatnego omawia w sposób wyczerpujący regulację stosunków między rodzicami a dziećmi. W pierwszej kolejności analizie poddano kwestie pochodzenia dziecka: dowodów biologicznych w procesie, ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa oraz pochodzenie dziecka poczętego w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji. W dalszej części kompleksowo przedstawiono zagadnienia władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, przysp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 338.486ms